نامه ای به شاهزاده رضا پهلوی

Profile-Cover
مشخصات این نوشتار
نام :
نامه ای به شاهزاده رضا پهلوی
تاریخ انتشار :
سپتامبر 28, 2018

اعلیحضرت، شاهزاده رضا پهلوی

 

اینجانب از طرف هم میهنانم و به هدف سعادت ایران برای شما می نویسم. همانطور که به خوبی مطلع هستید،مردم ایران خواستار رهبری و حمایت از خارج از کشور هستند. مردم ایران به شدت نگران تأثیرات قیام علیه رژیم فعلی هستند که بخاطر خشونت و حکومت مطلقه و دیکتاتوری آنها بوجود آمده است. عدم امنیت و اطمینان و ترسی که مردم از آینده خود دارند، به یک مسأله مهم تبدیل شده است؛ این همان مسأله ای است که ما در حال تلاش برای راه گشایی و به ثمر رساندن مسایل دموکراتیک آن هستیم.

ایران حقیقتاً نیاز به انتخاباتی آزادانه دارد، ما سایتی را برای حمایت و پشتیبانی از این اندیشه با نام( راه رهایی مردم ایران) طراحی نموده ایم تا بستری مناسب برای برگزاری این همه پرسی فراهم نموده باشیم. ما پیشنهاد میکنیم اشخاصی به انتخاب مردم ایران که بیشترین رأی را از سوی ایرانیان دریافت کنند تشکیل یک شورای راهبری قیام ملی برای گذار از جمهوری اسلامی در ایران را خواهند داد و شورای انتخاباتی جدید و دموکراتیک را تشکیل خواهند داد . شکل رهبری جدید در ایران آینده که تغییری بنیادین را در بر دارد تنها از طریق رفراندوم و اراده مردم انجام میشود.

هدف ما اتحاد همه ایرانیان با وجود تفاوت های ایدئولوژیک و مذهبی آنهاست که نشان میدهد ما میتوانیم با ایجاد اعتماد به نفس و امید به آینده ای آزاد و دموکراتیک برای همه به این رژیم پایان دهیم . ما قصد داریم ، به مردم نشان دهیم که رهبران منتخب آنها پس از این رژیم چه طرح هایی برای زندگی آنها دارند و وبسایت ما میتواند بستری مناسب برای گفتگوها و کارگشای این تغییرات باشد .

با همکاری تیم من ، بخش هایی را در وبسایت برای بستر سازی سهولت در امر همه پرسی و گفتمان طراحی کردیم . این وبسایت در روز جمعه 20 سپتامبر منتشر شد و از مردم خواسته شد تا به موافق یا مخالف این طرح بودن رای دهند . بلافاصله این سایت توسط تیم سایبری رژیم مورد حمله قرار گرفت . تیم ما شامل متخصصانی هوشمند و حرفه ای در زمینه فن آوری اطلاعات است که راه اندازی و پشتیبانی این سایت را قبول کرده اند . این سایت در حال حاضر در فهرست سیاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی قرار دارد و در ایران فیلتر میباشد، زیرا آنها کارایی شورایی که آزادانه همه پرسی انجام میدهد را برای بقای رژیم خود خطرناک میدانند .

 تأیید و مشارکت شما در تلاشهای ما از همه لحاظ تقویت و نشاط فوق العاده ای برای مردم ایران چه در داخل و چه در خارج از کشور خواهد بود . ما در همین جا پیشاپیش ازشما بابت گفتگو درباره برنامه ها و افکارمان قدردانی میکنیم .

مقالات مرتبط

نوشتارهای شنیداری

زنبیل خرید