انقلاب ملی ایران

زن زندگی آزادی مرد میهن آبادی

راه رهایی مردم ایران

cloud-R
cloud-L

تمامیت ارضی - پرچم ملی شیر و خورشید - سکولار دموکراسی - انتخاب نوع حکومت با صندوق رای

ما به یکپارچگی ایران، پرچم ملی شیر و خورشید و سکولار دموکراسی مبتنی بر حقوق بشر و آزادی انتخاب نوع حکومت آینده بر اساس رای و اراده مردم ایران اعتقاد داریم. ما در تلاش هستیم تا جان تازه ای به کشورمان بدهیم، تا حس غرور، مالکیت، و مسئولیت پذیری را در جهت مردم خود القا کنیم - جایی که همه صداها شنیده می شوند و اهمیت دارند. هدف ما سرنگونی رژیم منحوس جمهوری اسلامی ایران و ایجاد راهی روشن برای دستیابی به آزادی، دموکراسی، برابری و صلح در سرزمین مادری عزیزمان، ایران است.

آگاهی و همبستگی

راه رهایی مردم ایران

پندار

سیستم هوشمند نظرسنجی

فیلترشکن

آزادراه

حقوق بشر

حقوق پایه انسانی

آموزش

مقالات آموزشی

تماس

سیستم پشتیبانی

اهداف

تشکیل شورای راهبردی

یک اتحاد ملی در جهت براندازی رژیم جمهوری اسلامی در ایران

باورمندی به اولویت فروپاشی رژیم

باورمندی به اولویت فروپاشی رژیم

تفهیم وترویج این باور که فروپاشی بی درنگ جمهوری اسلامی در ایران برای آینده کشور و کلیه ایرانیان اولویت تام دارد

ایجاد اتحاد

ایجاد اتحاد

ایجاد اتحاد بین همه احزاب،گروه ها،اشخاص سیاسی و مردم علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران

حفظ تمامیت ارضی میهن

توسعه سطح آگاهی ها

نشر مصاحبه ها و کمپینهای همبستگی جهت توسعه سطح آگاهی ها

سازماندهی اعتراضات

سازماندهی اعتراضات

سازماندهی اعتراضات و راهپیمائیهای مسالمت آمیز در ایران و نیز در خارج از ایران

تدوین و اجراء سیاست خارجی

تدوین و اجراء سیاست خارجی

تدوین و اجراء سیاست خارجی جدیدی که نماینده ایران دمکراتیک جدید باشد

حفظ تمامیت ارضی میهن

حفظ تمامیت ارضی میهن

حفظ تمامیت ارضی میهن و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه و منطقه

برگزاری رفراندوم آزاد

برگزاری رفراندوم آزاد

برگزاری رفراندوم آزاد پس از براندازی رژیم در ایران، شفاف و دموکراتیک برای تعیین نوع حکومت به خواست مردم

انتقال قدرت

انتقال قدرت

طرح و برنامه برای انتقال قدرت از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به حکومت منتخب مردم

سخنی با هم‌میهنان در سراسر جهان

سخنان شاهزاده رضا پهلوی با ایرانیان سراسر جهان

  تاریخ Jun 03, 2022

سخنان شاهزاده رضا پهلوی درباره پیمان نوین

#پیمان_نوین

تاریخ Sep 28, 2020

کارزارها

اعتراضات و تجمعات

karzar
زنبیل خرید