درباره

Profile-Cover
مشخصات این نوشتار
نام :
درباره
تاریخ انتشار :
سپتامبر 17, 2018

هدف این وب سایت ایجاد پلتفرمی است در راستای براندازی رژیم جمهوری اسلامی و سپس برگزاری انتخاباتی آزاد که در آن راهبر یا شورای راهبری نوینی جهت هدایت مردم میهن مان برگزیده گردد.

وانفسای کنونی که کشور را در آستانه فروپاشی کامل قرار داده است در واقع ثمره بی کفایتی سیاستمداران مستبدی است که بر آن حکومت میکنند. از این رو هم اکنون ما بیش از هر زمانی نیاز به راهبری جدیدی داریم. راهبری که در خدمت خواسته های اکثریت شهروندان کشور بزرگ ایران باشد.

ایرانیها غالباً از خود میپرسند ” چه سیستمی مناسب جانشینی رژیم فعلی است و چه کسی یا کسانی شایستگی اداره امور سیستم جدید میهن مان را دارد؟”

این پرسش که پرسشی مهم و صادقانه است میتواند پاسخ خود را از شورای اجرائی منتخبی که تعداد آن پانزده نفر است و بصورت کاملاً دمکراتیک وبرابر برگزیده میشوند، دریافت دارد. ما، همچنین در صددیم که در این وب سایت به سئوالاتی که در این زمینه مطرح میشود پاسخ گوئیم. ضمنا راهبری جدید، آینده ایران را از طریق همه پرسی برای تغییر حکومت، که خواست فوری مردم ایران است تعیین خواهد کرد.

هموطنان، این خواست تکلیفی غیر ممکن نیست. ما میتوانیم از مللی که در سرزمینهای خود اینگونه تغییرات را به انجام رسانده و اکنون ثمره دمکراسی موجود در کشورهای خود را با شعف میچشند الگو برداری کنیم. آنگونه که مطلعیم، شوربختانه در چهل سال گذشته، ما همیشه رئیس جمهوری را برگزیده ایم که از قبل بوسیله رهبر دیکتاتور کشور گلچین شده و با ریا و تزویر بر ما تحمیل گردیده است. سخره آن که رژیم موجود نمایش انتخابات را عین انتخابات دمکراتیک نشان داده و بدینترتیب نه تنها به شعور مردم کشورمان توهین کرده بلکه در سطح جهانی خود را مبرا از پاسخگوئی و راستی آزمائی نشان داده است.

ایرانیها جزو باهوشترین افراد عالم هستند و لاجرم شایسته داشتن حکومت و دولتی هستند بسیار بهتر از رژیمی که آنها را در چهل سال گذشته دچار خسران کرده است. ما ایمان کامل داریم که اگر بتوانیم به دمکراتیک ترین شیوه، راهبری مدیر و مدبر را برگزینیم بسرعت شکوه، عظمت و احترامی را که شایسته آنیم بدست می آوریم.

پنجاه و پنج سال پیش گفته میشد کشورمان فاقد دمکراسی است اما در همان شرایط موجود کسانی که سکان سیاست را در دست داشتند ایران را در شاهراه صنعتی شدن قرار دادند. حال اگر ما بتوانیم صنعت و تجارت را با دمکراسی تلفیق کنیم قطعاً یکی از بزرگترن و قویترین ملتهای منطقه  آسیا و البته جهان خواهیم شد. ایران کشوری است با منابع طبیعی سرشار و نیز دارای گنجینه ایست از افراد هوشمند، ماهر و خردمند. شکی نیست  که ایران بار دیگر قدم در راه پیشرفت صنعتی و اقتصادی خواهد گذاشت و جایگاه وا قعی خود را در کنار سایر قدرتها پیدا خواهد کرد. واضح است که ما برای رسیدن به این هدف والا به کمک و حمایت شما نیازمندیم.

میلیونها ایرانی هوشمند که اکثراً دارای تحصیلات عالیه بوده و ایران را ترک کرده و هم اکنون در اقصی نقاط دنیا پراکنده اند توانسته اند مناصب مختلف اقتصادی، سیاسی،   دانشگاهی و پزشکی و نیز در حرفه و پیشه های مختلف جایگاه والای خود را تثبیت نمایند. ناگفته نماند که در داخل کشور هم شخصیتهای علمی والامقامی داریم که در صورت یافتن زمینه مناسب میتوانند کشور را به حد اعلای پیشرفت و ترقی برسانند.

متاسفانه ما بهترین و درخشان ترین ایده های خود را در تحت حاکمیت یک ایدئولوژی، که به زور بر مردم تحمیل شده است از دست داده ایم. ما ضد مذهب نیستیم اما دریافته ایم که همه پاسخ ها به نیاز جوامع مدرن دنیا را نمیتوان در یک کتاب مقدس یافت.

ما در این وب سایت هموطنان خود بویژه تحصیل کرده ها، عالمان دنیای سیاست، یا هر رشته ای که بتوانند در ساختن آینده بهتر برای ایران موثر باشند را دعوت و تشویق به همکاری با خود میکنیم و درخواست مینمائیم که در این انتخابات شورائی شرکت نمایند. شما میتوانید کشور خود و هم میهنان خود را به شاهراه کامیابی و افتخار هدایت کنید.

ما نیازمند همیاری شما هستیم.

اهداف

تشکیل شورای راهبردی

یک اتحاد ملی در جهت براندازی رژیم جمهوری اسلامی در ایران

باورمندی به اولویت فروپاشی رژیم

باورمندی به اولویت فروپاشی رژیم

تفهیم وترویج این باور که فروپاشی بی درنگ جمهوری اسلامی در ایران برای آینده کشور و کلیه ایرانیان اولویت تام دارد

ایجاد اتحاد

ایجاد اتحاد

ایجاد اتحاد بین همه احزاب،گروه ها،اشخاص سیاسی و مردم علیه جمهوری اسلامی در داخل و خارج از ایران

حفظ تمامیت ارضی میهن

توسعه سطح آگاهی ها

نشر مصاحبه ها و کمپینهای همبستگی جهت توسعه سطح آگاهی ها

سازماندهی اعتراضات

سازماندهی اعتراضات

سازماندهی اعتراضات و راهپیمائیهای مسالمت آمیز در ایران و نیز در خارج از ایران

تدوین و اجراء سیاست خارجی

تدوین و اجراء سیاست خارجی

تدوین و اجراء سیاست خارجی جدیدی که نماینده ایران دمکراتیک جدید باشد

حفظ تمامیت ارضی میهن

حفظ تمامیت ارضی میهن

حفظ تمامیت ارضی میهن و همزیستی مسالمت آمیز با کشورهای همسایه و منطقه

برگزاری رفراندوم آزاد

برگزاری رفراندوم آزاد

برگزاری رفراندوم آزاد پس از براندازی رژیم در ایران، شفاف و دموکراتیک برای تعیین نوع حکومت به خواست مردم

انتقال قدرت

انتقال قدرت

طرح و برنامه برای انتقال قدرت از حاکمیت جمهوری اسلامی در ایران به حکومت منتخب مردم

مقالات مرتبط

نوشتارهای شنیداری

زنبیل خرید