بیانیه راه رهایی مردم ایران

Profile-Cover
مشخصات این نوشتار
نام :
بیانیه راه رهایی مردم ایران
تاریخ انتشار :
نوامبر 20, 2018

هم میهن گرامی، درود بر شما

چهل سال است که گروهی مذهبی مرتجع، متعصب، و فاقد صلاحیت، سرنوشت کشور و ملت ما را با زور سرنیزه غصب کرده، و آنرا به قهقرائی مخوف کشانده اند. در این مدت میهن ما از هر نظر، چه اقتصادی و سیاسی، چه اجتماعی و روانی، چه ارزش های بین المللی، ناهنجاریهای داخلی، مانند بیکاری، و کمبود احتیاجات اولیه در رنج دائمی بوده، و بوضوح شاهد بی اعتبار شدن روز افزون مقام، موقعیت، و حیثیت کشورمان در رده جهانی  بوده ایم.

من بعنوان یک شهروند ایرانی– آمریکائی پیشنهاد میکنم که دست بدست هم داده و چنان همبستگی ژرفی بوجود بیآوریم، که با کمک یکدیگر، و همکاری یک شورای رهبری قادر شویم برای نجات مردم و میهنمان از دام مسببین و ناهنجاریهای موجود، گامهای جدی، منظم، و حساب شده ای برداریم.

بدون شک، همه ما در جستجوی یافتن رهبرانی راستین و متعهد، از میان ایرانیان چه درون مرزی و چه برون مرزی میباشیم، تا به سالها اسارت در چنگال حاکمان بی لیاقت و فاسد فعلی پایان داده، و نگذاریم وضع کنونی در کشوری با چنین ثروت و وفور منابع طبیعی و نیروی انسانی هوشمند و با استعداد ادامه یابد.

هر ایرانی میهن پرست، بیصبرانه چشم براه یک همبستگی همگانی برای نجات میهن میباشد، و ما نباید این در خواست برحق  را بی پاسخ بگذاریم. و تنها راه پاسخ به آن، به مرحله عمل رساندن این آرزوی مشروع میباشد، و بدون هیچ شکی زمان شروع عملیات موفقیت آمیز رهائی بخش فرا رسیده است

برای شروع عمل و رسیدن به هدف نهائی، سازمان محتاج به یک گروه انتخاب شده برای تصمیم گیری، و برنامه ریزی میباشد. بدین دلیل ما از تمام ایرانیان، و گروه های مبارز تقاضا داریم، اشخاص مورد نظر خود را بعنوان کاندیدا معرفی کنند، تا از بین آنها، تعداد مورد لزوم برای رهبری و مشاوره های سازمانی توسط مردم انتخاب، و سپس تصمیمات لازم برای پیشبرد اهداف مورد نظر سازمان، که ابتدا همبستگی و پس از آن مبارزات همگانی، همسو، و برنامه  ریزی شده مورد لزوم میباشد را بگیرند.

ترجیح داده میشود که کاندیداهای مورد نظر، از استانهای مختلف ایران باشند. کاندیداها برای شرکت در انتخابات میتوانند، یک نفر و یا بیشتر از نمایندگان سازمانها و ارگانهای مختلف سیاسی باشند. برای شناسائی و رفع هر گونه شک و شبهه، کاندیداهای معرفی شده، باید آماده و مایل به شرکت در برنامه های مناظره بین خود، و سوال و جوابهای مطرح شده در رسانه های مختلف باشند، تا کلیه هموطنان ما بتوانند برای گزینش اشخاص واجد شرایط، با آشنائی کامل از یکایک داوطلبان، انتخابی بدون شک و تردید، و هوشمندانه، بنمایند.

چنانکه شما در خود، قابلیت اطمینان، شهامت، بردباری، روشنفکری، روراستی، دیدگاه عمیق، مسئولیت پذیری، حل مشکلات، و توانائی های لازم و کافی را میبینید، و میتوانید در روند پیشرفت و موفقیت به میهن و هم میهنان خود کمک های شایانی را بکنید، با  ما تماس بگیرید، تا ما بدانیم، و در هنگام لازم از شما برای کمک های لازم بهره بگیریم.

هم میهن،  پیشنهادات، و عقاید شما در تسریع این پیشرفت، ارزش والائی را دارند. از شما دعوت میکنیم تا برای کمک، برای رفع هر نوع اشکال و ابهام، به سایت ما آمده، و رای خود را ابلاغ و موافقت یا مخالفت خود را با ما در میان بگذارید، و مطمئن باشید که ما با نظرات موافق یا مخالف شما یکسان و محترمانه روبرو خواهیم شد

مقالات مرتبط

نوشتارهای شنیداری

زنبیل خرید