کارزارهای اعتراضی ایرانیان

  • همه
  • اعتراضات سراسری
  • Rah-E-Rahayee-Mardom-Iran
  • Not to the Islamic Republic
  • همبستگی ملی
اراک: اعتراضات بازنشستگان ادامه دارد
پیام حسین رونقی فعال سیاسی به سرکوبگران جمهوری اسلامی
حمایت ۱۲ جمعیت سیاسی از سخنان شاهزاده رضا پهلوی
حمایت دوازده گروه سیاسی از شاهزاده رضا پهلوی
منوچهر بختیاری: شاهزاده رضا پهلوی را بعنوان وکیل و نماینده انتخاب می کنم
منوچهر بختیاری از ملت ایران و مجامع حقوقی بین‌المللی کمک می‌خواهد
تهران: اعتصاب رانندگان کامیون
مشهد: اعتصاب رانندگان شرکت نگین‌پخش
اعتراض کارمندان سازمان محیط زیست
تهران: اعتصاب رانندگان کامیون: سفره ما خالیه
پرچم ملی و شیروخورشیدنشان ایران درخیابان کاوه اصفهان
قم: اعتصاب و اعتراض بازاریان ادامه دارد
اراک: اعتراض و اعتصاب بازاریان ادامه دارد
اهواز: اعتراض بازنشستگان ادامه دارد
دورود: اعتراضات بازنشستگان ادامه دارد
تهران؛ خیابان اکباتان؛ اعتصاب بازاریان ادامه دارد
شوش: اعتصاب بازاریان ادامه دارد
اصفهان؛ اعتصاب بازاریان ادامه دارد
حمایت عبدالرسول مرتضوی از شاهزاده رضا پهلوی
پیام رضا محمدحسینی زندانی سیاسی در حمایت از شاهزاده رضا پهلوی
پیام شاهزاده رضا پهلوی به هم میهنان
پیام شاهزاده رضا پهلوی به ارتشیان ایران
سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی
پوشش اعتراضات مردم دلیر ایران در رسانه های بین المللی
بازتاب شجاعت و آگاهی هم میهنان در رسانه های بین المللی
اعتراضات گسترده مردم دلیر آبادان
پیام شاهزاده رضا پهلوی
پیام شهبانو فرح پهلوی به مناسبت رویداد‌های اخیر ایران
اتحاد و گسترش اعتراضات هم میهنان دلیر در سراسر ایران
گسترش اعتراضات و اتحاد هم میهنان آگاه در ایران
تظاهرات و شعار هم میهنان شجاع در سراسر ایران
مردم دلیر و شریف ایران نه اغتشاشگرند و نه ویرانگر
شهامت و اتحاد مردم شجاع ایران
شعار مردم دلیر ایران “توپ تانک فشفشه، آخوند باید گم بشه”
پیام شاهزاده رضا پهلوی به هم‌میهنان شجاع و فداکار در سراسر ایران
سردادن شعار «رضا شاه روحت شاد» معترضان در سورشجان شهرکرد
تجمع بازنشستگان تامین اجتماعی در اصفهان
اعتراضات مردمی در ایران و واکنش خشن نیروهای امنیتی و انتظامی
اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف ایران
شعار «مرگ بر خامنه‌ای» و «مرگ بر دیکتاتور» در اعتراضات مردم دزفول
بازتاب اعتراضات هم میهنان شجاع در رسانه های بین المللی
پایین کشیدن پرچم جمهوری اسلامی توسط هم میهنان شجاع در ایران
اعتراضات و سردادن شعار هم میهنان شجاع و دلیر در سراسر ایران
اعتراضات سراسری معلمان در هفته معلم در ایران
اعتراضات سراسری معلمان در ایران
Members of the Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats) join the campaign
Members of the Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats) join the campaign
Members of the Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats) join the campaign
Members of the Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats) join the campaign
Members of the Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats) join the campaign
Members of the Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats) join the campaign
Members of the Constitutional Party of Iran (Liberal Democrats) join the campaign
Homeless people sleeping bus
Another action in London
Pejman Gholipour's mother in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Fouad Pashaei in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Fatemeh Sepehri in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Massoud Noghrehkar in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Nahid Bahmani in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Ismail Nouri Ala in the conference "No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Amir Shahrkhani in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Shahin Najafi in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Hassan Shariatmadari in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Karim Shambiati in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Mohammad Nourizad's message from Evin Prison to the conference "No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Part 2: Conference speech No to the Islamic Republic - Yes to national solidarity - No vote
Part 1: Conference speech No to the Islamic Republic - Yes to national solidarity - No vote
Mahboubeh Ramezani Boroumand Pejman Gholipour's young mother in the conference "No to the Islamic Republic, yes to national solidarity"
Narges Mansouri in the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Prince Reza Pahlavi at the conference "No to the Islamic Republic, yes to national solidarity"
Pedram (a field fighter from Iran) at the conference No to the Islamic Republic, yes to national solidarity
The words of Prince Reza Pahlavi in ​​the conference, not to the Islamic Republic, yes to national solidarity
Conference No to the Islamic Republic - Yes to National Solidarity - No vote
An hour-long interview with VOA
Interview of Prince Reza Pahlavi at the Hudson Institute with Persian subtitles
Prince Reza Pahlavi in ​​an exclusive interview with Iran International: People can not stand any more
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران – قسمت 3
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران – قسمت 2
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران – قسمت 1
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 14
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 13
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 12
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 11
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 10
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 9
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 8
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 7
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 6
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 5
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 4
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 3
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 2
مجموعه برنامه های راه رهایی مردم ایران شماره 1